Hello's nieuws en actualiteiten

Wij houden je op de hoogte van nieuws rond Hello's, maar geven je ook updates over nieuws uit onze branche. Lees hier over demo's, events, ons nieuws en inspirerende blogs.

Dag van de Privacy | 28 januari

Vandaag is het de Dag van de Privacy. Sinds 2007 is deze dag door de raad van Europa, met steun van de Europese Commissie, in het leven geroepen.

 

Dag van de Privacy
Even terug in de tijd… Op 28 januari 1981 werd het Dataprotectieverdrag ondertekend. Sindsdien is het een internationaal evenement. Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten met betrekking tot het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Bedrijven en organisaties worden op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Sinds 2009 staan ook de VS en Canada stil bij deze dag. Bij hen is deze dag bekend als Data Protection Day.

 

Zorgen over gebruik van gegevens
Uit onderzoek, dat door Autoriteit Persoonsgegevens is uitgevoerd in 2019, is gebleken dat 94% van de ondervraagde zich zorgen maakte over de bescherming van persoonlijke gegevens. En 1 op de 3 mensen maakt zich veel of zelfs zeer veel zorgen hierover. De zorgen gaan vaak over misbruik van hun identiteitsgegevens, organisaties die hun online zoekgedrag volgen en hen volgen via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon.

Voorzitter Aleid Wolfsen van de AP zei: “Terecht dat mensen zich bewust worden van het belang van de bescherming van hun privacy. In onze digitale samenleving delen we steeds meer en makkelijker onze persoonsgegevens. Die gegevens bevatten vaak veel gevoelige informatie zoals je gezondheid of je financiële staat. Daarom is het ook extra belangrijk dat je alles goed beschermt hebt en niet zo maar documenten gaat opsturen want ze zijn zo bij de verkeerde mensen. Dit soort dingen gaat sneller dan je zelf denkt.”

 

Melden van een datalek
Sinds mei 2018 geldt de AVG en zijn organisaties verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Wanneer dit misgaat en er gegevens (per ongeluk) gedeeld worden met onbevoegden, dan moet de organisatie die de gegevens heeft gelekt, in sommige gevallen, binnen 72 uur na het ontdekken van het lek, een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maar wanneer is er sprake van een datalek?

Er is sprake van een datalek wanneer onbevoegden toegang hebben tot of vernietiging, wijziging, of vrijkomen van persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling is van de organisatie. Je kunt dan denken aan een USB-stick dat kwijt is geraakt, de diefstal van een laptop of een mail dat verstuurd is naar de verkeerde ontvanger.

Afhankelijk van het risico op schade, moet de organisatie zelf inschatten of er een melding bij de AP moet worden gemaakt. Als er sprake is van een ernstig datalek, dan moet er altijd melding worden gemaakt. Ook is het in sommige gevallen nodig om dit te melden bij de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt (de betrokkene).

De AP heeft een handige voorbeeldlijst samengesteld met situaties waarbij er wel of geen datalekmelding gemaakt moet worden. 

 

Reputatieschade
Het maken van een datalek melding is voor organisaties niet altijd even makkelijk, omdat dit ook invloed kan hebben op het bedrijf. Indien het in het nieuws komt dat jouw bedrijf een datalek heeft gehad, dan kan dit tot reputatieschade leiden en is er een kans dat klanten besluiten om geen gebruik (meer) te maken van jouw product of diensten.

 

Hello’s Online en Privacy
Bij Hello’s nemen wij het - op een veilige en verantwoordelijke manier - verwerken van persoonsgegevens serieus. Wij zijn dan ook enorm trots op het feit dat wij als enige aanbieder van een registratiesysteem in Nederland het Extended Privacy Verified Certificaat hebben!

 

Heb jij vragen rondom dit onderwerp of wil je eens sparren? Mail ons dan op privacy@hellos.nl

 

 

Dinsdag 28 mei Demo Hello's Connect

Op dinsdag 28 mei van 10:00 uur tot 11:00 uur geven wij een online demo over Hello's Connect, de online vacaturebank. Meld je hiervoor aan door een mail te sturen naar: hello@hellos.nl

Dinsdag 11 juni Demo buurtbemiddeling (vervolg)

Op dinsdag 11 juni van 11:00 uur tot 12:00 uur geven wij een online demo voor buurtbemiddelingsorganisaties die interesse hebben in Hello's.  Dit is een vervolg op de demo van 21 mei. Meld je aan door een mail te sturen naar: support@hellos.nl. Tot dan!

Dinsdag 25 juni Demo Hello's voor bibliotheken

Op dinsdag 25 juni van 10:00 uur tot 11:00 uur geven wij een online demo voor bibliotheken die interesse hebben in Hello's Online en Hello's Connect. Meld je hiervoor aan door een mail te sturen naar: hello@hellos.nl. Tot dan!

Vraag hier onze brochure aan