Hello’s Online: het meest gebruiksvriendelijke cliëntvolgsysteem

Hello’s biedt een online sociaal cliëntvolgsysteem voor gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties die te maken hebben met registratie, rapportage, monitoring en/of vrijwilligerswerk. Het is een krachtige en zeer gebruiksvriendelijke webapplicatie waar je alle activiteiten rondom cliënten en vrijwilligers kan registreren. Met Hello’s Online zorgen we samen dat de zorgadministratie op orde is, makkelijk te gebruiken is én ook nog eens leuk is!

Met onze praktische kennis over zorg en cliëntregistratie – en monitoring, helpen wij graag een handje bij de implementatie van het gebruikersvriendelijke systeem. Zo zorgen we er samen voor dat registratie en monitoring niet alleen leuker wordt, maar ook makkelijker!

Nieuwsgierig naar ons cliëntvolgsysteem? We komen graag bij je langs om ons systeem te laten zien. Maak vrijblijvend een afspraak voor een demo!

Functionaliteiten van Hello's

Registreren en Rapporteren

Wat doe je? Wat moet je vastleggen? Organisaties stellen verschillende eisen aan wat ze wel of niet registreren en rapporteren. Hello’s sluit daarbij aan en maakt het proces makkelijk en efficiënt zodat je altijd en overal toegang hebt tot belangrijke informatie.

Lees meer

Uren registreren en financiële verantwoording

Hello’s Online beschikt over een oplossing om eenvoudig en snel uren te kunnen boeken voor medewerkers en vrijwilligers. Dit is een ‘outlook achtige’ agenda waar functionaliteiten aan zijn toegevoegd. De agenda bewaakt bijvoorbeeld het urencontract en het aantal uren dat een ondersteuner aan items in zijn of haar weekplan heeft staan. Deze items zijn ook direct de verantwoording van uren op de achtergrond.

Lees meer

Ondersteunings-en ontwikkelingsplan opstellen

Hello’s maakt het eenvoudig om een ondersteuningsplan op te stellen. Over wie gaat het, wie is die persoon eigenlijk (achtergronden en bijzonderheden), welke wensen of vragen zijn er, welke afspraken maken we over de (zorg)ondersteuning. Hieraan zijn weer acties te koppelen die in dashboards zichtbaar worden

Lees meer

Voortgang monitoren

Hoeveel en welke ondersteuning moet er zijn? Wat kan de persoon zelf of samen met anderen regelen? Met de wetenschappelijk bewezen voortgangsmonitor breng je zulke informatie eenvoudig in kaart. Nuttig bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van het traject.

Lees meer

Dashboard overzicht

Van zorgprofessional tot directeur: de overzichtelijke dashboards besparen tijd en leveren een schat aan informatie.  Daarnaast is het dashboard actiegericht en helpt je deadlines te realiseren: Hello’s stuurt je ruim op tijd een herinnering als er bijvoorbeeld een evaluatiegesprek of een intake moet plaatsvinden.

Lees meer

Tevredenheid meten

Zijn de burger (met hulpvraag), mantelzorger en vrijwilliger tevreden? Kies op welk moment het klanttevredenheidsonderzoek (automatisch) wordt verstuurd, bijvoorbeeld aan het einde van het ondersteuningstraject of tussendoor. Ondersteuning van deze personen kan hierdoor steeds beter worden. Zorg en welzijn draait tenslotte om mensen.

Lees meer

Afspraken en opvolging

Met Hello’s leg je iedere activiteit vast in een overzichtelijk dossier. De software is flexibel en makkelijk aan te passen op specifieke situaties. Op elk moment kun je zien wat er van je wordt verwacht.

Lees meer

Matchen vrijwilligers

Wie past bij wie? De matchmodule brengt alle informatie samen. Beperkingen, hobby’s voorkeuren, geografische wensen, gewenste activiteiten en beschikbaarheid. Hello’s doorzoekt automatisch de profielen van de personen die ondersteuning vragen en van de beschikbare vrijwilligers.

Lees meer

Intakes vastleggen

Een eerste gesprek markeert de start van duurzaam contact. Je wilt de relevante informatie het liefst meteen, en meteen correct vastleggen. In het vervolg kun je je acties afstemmen op deze informatie. Hello’s helpt om gestructureerd te werk te gaan en de juiste informatie op te nemen.

Lees meer

Netwerk inzien

Hello’s brengt het zorgnetwerk in kaart van cliënten: een volledig overzicht van contactpersonen bij verschillende organisaties en instellingen. Je weet hoeveel tijd dat bespaart.

Lees meer

Veilig

We hebben ons cliëntvolgsysteem zo ingericht dat het voldoet aan de nieuwe wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese wet voor databescherming, in werking (ook wel bekend als GDPR). De nieuwe AVG wet verscherpt niet alleen regels uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar voegt ook een aantal nieuwe verplichtingen toe. Zo moeten organisaties bijvoorbeeld vanaf 25 mei kunnen verantwoorden welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel dat gebeurt, waar deze gegevens vandaan komen en met wie ze worden gedeeld. Het cliëntvolgsysteem van Hello’s is er volledig op gericht dat alle gegevens veilig, verantwoord en met plezier kunnen worden geregistreerd.
 

Lees meer… 

De juiste informatie
veilig en overzichtelijk
binnen handbereik

Matchen was nog nooit zo leuk en makkelijk!

In één opslag de belangrijkste informatie

Hello’s werkt o.a voor: