Hello's nieuws en actualiteiten

Wij houden je op de hoogte van nieuws rond Hello's, maar geven je ook updates over nieuws uit onze branche. Lees hier over demo's, events, ons nieuws en inspirerende blogs.

Hoe Hello’s Online de mantelzorger helpt

Voor degenen die Hello’s nog niet kennen: wij zijn een registratiesysteem voor organisaties in het Sociaal en Publieke Domein. Onze missie is registratie en rapportage makkelijker, beter én leuker maken! Dat doen wij met veel toewijding, omdat onze klanten een grote bijdrage leveren aan het geluk en welzijn van duizenden mensen in Nederland. Wij zijn er trots op dat wij hen daarin ondersteunen.

Veel klanten van Hello’s Online bieden binnen hun dienstenaanbod mantelzorg-ondersteuning. Om dit werk te kunnen doen leggen zij verantwoording af aan hun opdrachtgever, de gemeente. Hiervoor registreren zij zaken als: hoeveel jonge mantelzorgers hebben wij in onze gemeente? Welke hulpvragen hebben mantelzorgers? Hoeveel mantelzorgers zorgen voor meerdere personen?

Een groot probleem waar organisaties tegenaan lopen is dat mantelzorgers moeilijk te vinden zijn. Het zorgen voor een dierbare wordt vanzelfsprekend gevonden. Maar wat voor de mantelzorger normaal is, is dat natuurlijk in werkelijkheid niet. Door de hoeveel tijd die al die zorgtaken in beslag nemen komt een mantelzorger niet toe aan het voluit leven van het eigen leven. Daardoor kan men uit balans raken en soms ontstaan er zelfs burn-out klachten. Dat is pas het moment waarop een mantelzorger zichzelf als zorgverlener identificeert en zelf om hulp gaat vragen.

Er zouden in Nederland bijna 5 miljoen mantelzorgers zijn. Een enorm aantal. Er is dus heel veel baat bij preventieve ondersteuning van de mantelzorger. In vrijwel alle gemeenten in Nederland worden daarom door maatschappelijke organisaties acties gevoerd als het mantelzorgcadeau, het mantelzorgcompliment en verbindende bijeenkomsten op de dag van de mantelzorg. Op veel plaatsen werkt een mantelzorgconsulent die gesprekken voert over het stellen van grenzen naar de persoon voor wie gezorgd wordt. En uiteraard is er de hulp van de respijtvrijwilliger zodat jij even die donderdagmiddag vrij hebt.

Kortom, het is voor een organisatie enorm belangrijk om haar mantelzorgers te vinden en een registratiesysteem is daarin cruciaal. Met een registratiesysteem leg je vast wie er zijn en je zorgt er meteen voor dat deze mensen ook altijd uitgenodigd worden voor alle andere passende initiatieven. In feite meet je hoe groot je bereik is en dat kunnen immense getallen zijn. Deze cijfers zijn urgent en belangrijk omdat je daarmee laat zien welke budgetten er volgend jaar door een gemeente moeten worden opgesteld.

Maar het allerbelangrijkste in een registratiesysteem is misschien wel de mogelijkheid tot een effectmeting. Effectmetingen zijn de praktische onderzoeksmethoden in de zorg en daar wordt nog steeds weinig aan gedaan. Met een effectmeting meet je bijvoorbeeld eerst: “Hoe hoog is de druk voor deze mantelzorger bij aanmelding?” en daarna: “Hoe hoog is de druk voor de mantelzorger door de toegevoegde waarde van de consulent of de inzet van een vrijwilliger?” Deze metingen geven resultaten op persoonlijk, team-, organisatie en gemeentelijk niveau. En niet alleen op de harde cijfers maar ook op zaken van het hart.

Benieuwd wat een makkelijk en leuk registratiesysteem voor jouw organisatie kan doen? Neem contact met ons op voor een bijzondere kennismakingsdemo. En vraag ons gratis whitepaper aan, dan krijg je meteen een handige checklist waaraan een goed registratiesysteem moet voldoen.

 

 

Dinsdag 28 mei Demo Hello's Connect

Op dinsdag 28 mei van 10:00 uur tot 11:00 uur geven wij een online demo over Hello's Connect, de online vacaturebank. Meld je hiervoor aan door een mail te sturen naar: hello@hellos.nl

Dinsdag 11 juni Demo buurtbemiddeling (vervolg)

Op dinsdag 11 juni van 11:00 uur tot 12:00 uur geven wij een online demo voor buurtbemiddelingsorganisaties die interesse hebben in Hello's.  Dit is een vervolg op de demo van 21 mei. Meld je aan door een mail te sturen naar: support@hellos.nl. Tot dan!

Dinsdag 25 juni Demo Hello's voor bibliotheken

Op dinsdag 25 juni van 10:00 uur tot 11:00 uur geven wij een online demo voor bibliotheken die interesse hebben in Hello's Online en Hello's Connect. Meld je hiervoor aan door een mail te sturen naar: hello@hellos.nl. Tot dan!

Vraag hier onze brochure aan