Hello's nieuws en actualiteiten

Wij houden je op de hoogte van nieuws rond Hello's, maar geven je ook updates over nieuws uit onze branche. Lees hier over demo's, events, ons nieuws en inspirerende blogs.

In het zonnetje: onze eigen Michel Veenstra

Hello’s Online bestaat 8 jaar. Een mooi moment om onze oprichters, Michel Veenstra en Monica Blokker, eens aan de tand te voelen. Voor degenen die Hello’s nog niet kennen: wij hebben een registratiesysteem voor organisaties in het sociaal en publieke domein. Onze visie is: Wij maken registratie en rapportage makkelijker, beter én leuker! Wat we daarmee bedoelen, en een heleboel andere onderwerpen, komen aan bod in het verrassende interview met oprichter Michel Veenstra. We stelden hem 4 vragen.

Hello’s online bestaat 8 jaar. Gefeliciteerd! Waarom ben je gestart met het ontwikkelen van een registratiesysteem?

Ik heb economie en psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam dus ik heb eigenlijk een hele andere achtergrond. Na mijn studie  heb ik onder andere in de telecom en bij Tata gewerkt. Bij Tata raakte ik geïnteresseerd in veranderprojecten en ben ik mij gaan verdiepen in Lean Six Sigma, een methodiek voor het duurzaam en aantoonbaar verbeteren van processen en organisaties. Ik ben daar doorgegroeid tot Master Black Belt. 

Mijn vader zei altijd: “Dwaen is een ding”, wat Fries is voor ‘geen woorden maar daden’, je moet het doen om het te begrijpen. Dus toen ik gevraagd werd om in 11 verpleeghuizen een verbeterproject te leiden, werd ik meteen enthousiast. Ik werd gelukkig van het bijdragen in het sociaal domein. Deze opdracht was om twee redenen een ommekeer in mijn carrière. 

In de eerste plaats was het mijn kennismaking met het sociaal domein. Hier zat ik meteen op mijn plaats. Het maakte enorm veel indruk op mij dat het in dit domein om meer gaat dan gewoon je werk doen. Het gaat er om dat mensen meer zijn dan de hulp die ze krijgen, dat het gaat om hun geluk en welzijn. Zowel voor de cliënt als voor de professional. 

En in de tweede plaats was het mijn kennismaking met Monica. Ik voelde toen al dat wij samen gingen werken. Soms ontmoet je mensen waarbij je dat direct hebt.  Zo werden we betrokken bij een adviestraject voor een nieuw registratiesysteem. Samen hebben we met mantelzorgers, vrijwilligers en professionals gesproken en we ontdekten dat de bestaande systemen log of ingewikkeld zijn. Uiteindelijk hebben we besloten om zelf iets te ontwikkelen. Dat werd Hello’s. 

Waar komt de naam Hello’s vandaan? 

Ik zocht een naam die aansluit bij het karakter van onze organisatie. Elkaar gedag zeggen, elkaar begroeten, is tussen mensen het eerste persoonlijke moment. Door voor deze naam te kiezen benadrukken en beloven wij een directe en diepe band met onze klanten. Je krijgt bij ons een vaste contactpersoon en dat blijft zo, dat wisselen we niet zomaar. 

Wat is het belangrijkste kenmerk van een goed registratiesysteem?
Er zijn twee onderdelen belangrijk en die hangen nauw samen. In de eerste plaats zouden organisaties een lange termijn visie moeten hebben. Ten tweede wil ik registratie voor gebruikers makkelijker, beter en leuker maken. Ik wil niet dat mensen slaaf zijn van een systeem. Een registratiesysteem kost geld en tijd; een log systeem zorgt er voor dat mensen niet correct registreren wat voor schade zorgt. Medewerkers in het sociaal domein werken met hun hart en vaak intuïtief. Je hebt een registratiesysteem nodig om het goede van al dat werk te onderbouwen met cijfers en verhalen voor de subsidiegever, de gemeente. Een gemeente kan bijvoorbeeld vragen naar het aantal uren dat je aan een project hebt gewerkt om de effectiviteit er van te meten. Maar met een goed onderhouden registratiesysteem zou je kunnen aantonen dat het te meten resultaat niet in het aantal gewerkte uren zit maar in het cijfer dat aantoont dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met een professioneel registratiesysteem, speciaal ontwikkeld voor en door het sociaal domein, wordt een organisatie een sterke gesprekspartner voor gemeenten. Door samen de juiste vragen te stellen ontwikkel je optimaal beleid. Ook op de lange termijn. Maar bovenal ondersteunt een goede registratie het werk van de vrijwilligers en professionals en daarmee de mensen die door hen geholpen worden. 

Waarom kiezen jullie klanten voor jullie

We horen vaak dat wij anders zijn dan andere ICT-leveranciers omdat wij echt begrijpen waar de vragen van onze klanten zitten. Dit is omdat wij zelf uit het werkveld komen. Dat maakt dat we de inhoud begrijpen. Maar men vindt vooral dat het systeem anders is omdat we er echt alles aan hebben gedaan om het extreem gebruiksvriendelijk te maken. Je kunt geen fouten kan maken.

 

Dinsdag 28 mei Demo Hello's Connect

Op dinsdag 28 mei van 10:00 uur tot 11:00 uur geven wij een online demo over Hello's Connect, de online vacaturebank. Meld je hiervoor aan door een mail te sturen naar: hello@hellos.nl

Dinsdag 11 juni Demo buurtbemiddeling (vervolg)

Op dinsdag 11 juni van 11:00 uur tot 12:00 uur geven wij een online demo voor buurtbemiddelingsorganisaties die interesse hebben in Hello's.  Dit is een vervolg op de demo van 21 mei. Meld je aan door een mail te sturen naar: support@hellos.nl. Tot dan!

Dinsdag 25 juni Demo Hello's voor bibliotheken

Op dinsdag 25 juni van 10:00 uur tot 11:00 uur geven wij een online demo voor bibliotheken die interesse hebben in Hello's Online en Hello's Connect. Meld je hiervoor aan door een mail te sturen naar: hello@hellos.nl. Tot dan!

Vraag hier onze brochure aan