644

Tevredenheid meten

Zijn de burger (met hulpvraag), mantelzorger en vrijwilliger tevreden? Kies op welk moment het klanttevredenheidsonderzoek (automatisch) wordt verstuurd, bijvoorbeeld aan het einde van het ondersteuningstraject of tussendoor. Ondersteuning van deze personen kan hierdoor steeds beter worden. Zorg en welzijn draait tenslotte om mensen.

VORIGE Logboek bijwerken
Diensten
VOLGENDE Netwerk bekijken